Logo

Rekonstrukce komunikace pro cyklisty a pěší Kraslice – Hraničná

Název projektu: Rekonstrukce komunikace pro cyklisty a pěší Kraslice – Hraničná.

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008179

Příjemce dotace: Město Kraslice

Cena díla: 5 589 968,78 Kč vč. DPH

Na projekt obdrželo město dotaci ve výši 4 975 848,59 Kč vč. DPH z IROP prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko.

Stručný popis projektu:

V rámci projektu došlo k rekonstrukci cyklostezky Kraslice – Hraničná.

Ukončení fyzické realizace projektu: 30. 7. 2019.

Cíle projektu:

Cílem projektu bylo zlepšení infrastruktury, podpora udržitelné regionální a místní mobility a zlepšení stavu komunikací pro cyklisty v Kraslicích.

Výsledky projektu:

Výsledkem bude rekonstruovaná komunikace pro cyklisty, která je navržena v základní šířce 3,0 m a délce 1 450 m.

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.