Logo

Rekonstrukce komunikace pro cyklisty a pěší Kraslice – Hraničná

Název projektu: Rekonstrukce komunikace pro cyklisty a pěší Kraslice – Hraničná. Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008179 Příjemce dotace: Město Kraslice Cena díla: 5 589 968,78 Kč vč. DPH Na projekt obdrželo město dotaci ve výši 4 975 848,59 Kč vč. DPH z IROP prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko. Stručný popis projektu: V rámci projektu došlo k rekonstrukci cyklostezky Kraslice – Hraničná. Ukončení fyzické realizace projektu: 30. 7. 2019. Cíle projektu: Cílem projektu bylo zlepšení infrastruktury, podpora udržitelné regionální a místní mobility a…